Победените порои!

Обявления

Информация за банкови сметки на ТП "ДГС Благоевдрад"Информация за банкови сметки на ТП "ДГС Благоевдрад"

1. Централна Кооперативна  Банка АД

IBAN:BG58CECB979010F4755200
BIC: CECBBGSF
 
2. Инвестбанк АД
 
IBAN: BG32IORT80481094479500
BIC: IORTBGSF