Победените порои!

Пресинформации

Провеждане на въздушно пръскане срещу ръждива борова листна оса