Победените порои!

Отдаване на дървесина на корен

ДГС Благоевград

Обект: 2420 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 35006.00 Първа: 31.07.2024
Втора: 31.07.2024

ДГС Благоевград

Обект: 2419 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 18299.00 Първа: 31.07.2024
Втора: 31.07.2024

ДГС Благоевград

Обект: 2416 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 54394.00 Първа: 12.04.2024
Втора: 12.04.2024

ДГС Благоевград

Обект: 2415 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 28050.00 Първа: 12.04.2024
Втора: 12.04.2024

ДГС Благоевград

Обект: 2414 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 11054.00 Първа: 12.04.2024
Втора: 12.04.2024

ДГС Благоевград

Обект: 2413 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 57520.00 Първа: 11.01.2024
Втора: 11.01.2024

ДГС Благоевград

Обект: 2409 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 56310.00 Първа: 11.01.2024
Втора: 11.01.2024

ДГС Благоевград

Обект: 2408 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 21640.00 Първа: 11.01.2024
Втора: 11.01.2024

ДГС Благоевград

Обект: 2407 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 91630.00 Първа: 11.01.2024
Втора: 11.01.2024

ДГС Благоевград

Обект: 2406 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 73790.00 Първа: 11.01.2024
Втора: 11.01.2024

ДГС Благоевград

Обект: 2405 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 84035.00 Първа: 11.01.2024
Втора: 11.01.2024

ДГС Благоевград

Обект: 2404 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 36695.00 Първа: 11.01.2024
Втора: 11.01.2024

ДГС Благоевград

Обект: 2403 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 93280.00 Първа: 11.01.2024
Втора: 11.01.2024

ДГС Благоевград

Обект: 2402 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 62895.00 Първа: 11.01.2024
Втора: 11.01.2024