Победените порои!

Продажба на дървесина от склад

ДГС Благоевград

Обект: 2334-С 1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 5556.00 Първа: 04.06.2024
Втора: 04.06.2024

ДГС Благоевград

Обект: 2315-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 14667.00 Първа: 25.04.2024
Втора: 25.04.2024