Победените порои!

Възлагане на услугата добив на дървесина

ДГС Благоевград

Обект: 2417 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 174673.00 Първа: 31.05.2024
Втора: 31.05.2024

ДГС Благоевград

Обект: 2335-С Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 15596.00 Първа: 06.02.2024
Втора: 06.02.2024

ДГС Благоевград

Обект: 2333-C Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 14599.00 Първа: 06.02.2024
Втора: 06.02.2024

ДГС Благоевград

Обект: 2410 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 20715.00 Първа: 11.01.2024
Втора: 11.01.2024